2b’s miljötips

 • Inte slänga mat.
 • Gå och cykla istället för att åka bil.
 • Kolla vart maten kommer från, helst köpa närproducerat.
 • Källsorterat sopor.
 • Inte slösa på papper.
 • Panta.
 • Inte skräpa ner i naturen.
 • släcka lampor och stänga av elektronik och dra ut laddare.
 • Åka kollektivtrafik.
 • Duscha istället för att bada.
 • Köpa begagnat.

Av: Estrid

(http://images.clipartpanda.com/recycle-clip-art-recycle-earth.png)