Begrepp

Vi arbetar mycket med ord och begrepp. Idag lekte vi en lek samtidigt som vi övade matematiska begrepp. En elev fick sätta sig med ryggen mot väggen med projektorduken. Sedan klickade jag upp ett begrepp, övriga fick diskutera vid sina bord hur de skulle förklara ordet för eleven som satt där framme utan att nämna ordet. Sedan turades de om att ge ledtrådar och eleven som satt där framme skulle där ska lista ut begreppet.

Återigen en mycket uppskattad aktivitet

Division på olika sätt

Just nu arbetar vi med division och jag anser att en varierad undervisning är viktigt för både motivation men också för att nå alla elever.

Jag har genomgångar och vi kollar på filmer. Sedan arbetar vi i matteboken, här på bilden ovanför sorterar vi divisionstal i rätt eller fel. Vi arbetar digitalt med färdighetsträning och idag arbetade vi praktiskt genom att dela upp oss själva i grupper utefter angiven division.