Om

Välkomna till vår blogg!
Vi är 20 elever från årskurs 2 i Farstaängsskolan som tillsammans med vår lärare äger den här bloggen. Både vi elever och vår lärare kommer att göra inlägg.

Syftet med vår blogg är att ge mening åt våra skolarbeten genom att dela med oss av dem samt tydliggöra vårt lärande för oss själva och alla andra. När vi skriver inlägg och lägger ut saker vi gör i skolan får vi en publik, det tycker vi är spännande. Vi hoppas också att vi kan inspirera och motivera andra elever och lärare genom att dela med oss av vad vi gör.

Lgr11
”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet,
med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt” (s.9).

Bloggen är också ett sätt för oss att kommunicera med hemmen, i läroplanen står det att skolans arbete ska ske i samarbete med hemmen.

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme
och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar
av en helhet.” (S. 10) Vi är tillsammans med och skapar bloggen och med hjälp av bloggen och allt innehåll skapar vi gemensamma erfarenheter och stärker vi-känslan i klassen. På klassrådet varje vecka har vi en punkt där går igenom bloggen och alla kommentarer.

Upphovsrätt
De flesta bilder som läggs upp är bilder vi tagit själva på eleverna och deras skolarbeten/skoldag. Eleverna fotas inte så att ansiktena tydligt syns på bilderna.

Om vi har publicerat andra bilder så har upphovsmannen gett sitt tillstånd, att materialet går under villkoret: ”Erkännande (Attribution) Villkoret innebär att upphovsman ska erkännas i samband med att verket används, sprids, bearbetas. Villkoret erkännande följer med alla Creative Commons licenserna”. http://www.creativecommons.se/om-cc/licensvillkor-symboler-och-forkortningar/